Tin nổi bật

Dự án “Nâng cao năng lực hướng đến việc phát triển bền vững chuỗi cung ứng ngành hạt điều Việt Nam”
Dự án “Nâng cao năng lực hướng đến việc phát triển bền vững chuỗi cung ứng ngành hạt điều Việt Nam”

Ngày 3/7/2019 Uỳ Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Phước đã đã có chủ trương đồng ý cho Hội Điều Bình […]

Tập huấn kỹ năng cho lao động trẻ (15 – 17 tuổi) tại các nhà máy
Tập huấn kỹ năng cho lao động trẻ (15 – 17 tuổi) tại các nhà máy

Tập huấn liên quan đến chủ đề cho lao động trẻ (từ 15 – 17 tuổi) tại các nhà máy […]

Thông báo  “TÀI TRỢ  DỰ ÁN PTCĐ QUI MÔ NHỎ”
Thông báo “TÀI TRỢ DỰ ÁN PTCĐ QUI MÔ NHỎ”

Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn Công tác xã hội & Phát triển cộng đồng (SDRC) hiện đang triển […]

Đối tác