Tin nổi bật

Tập Huấn Sơ Cấp Cứu Và Chia Sẻ Kinh Nghiệm Hoat Động Dự Án
Tập Huấn Sơ Cấp Cứu Và Chia Sẻ Kinh Nghiệm Hoat Động Dự Án

Ngày 08/12/2018, trong hoạt động của dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom rác […]

Khởi động Dự án ” Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom rác dân lập tại Tp.H M”
Khởi động Dự án ” Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom rác dân lập tại Tp.H M”

Sáng ngày 04/10/2018, hội thảo Khởi động dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom […]

Dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom rác dân lập” tại Tp.HCM
Dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom rác dân lập” tại Tp.HCM

Uỷ Ban Nhân Dân Tp.HCM vừa phê duyệt dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người thu gom rác dân lập”. Do Tổ chức Oxfam Novib (Hà Lan) tài trợ và Trung Tâm Nghiên Cứu Tư Vấn Công Tác Xã Hội & Phát triển cộng đồng (SDRC) triển khai thực hiện

Đối tác