Features

Thông báo  “TÀI TRỢ  DỰ ÁN PTCĐ QUI MÔ NHỎ”
Thông báo “TÀI TRỢ DỰ ÁN PTCĐ QUI MÔ NHỎ”

Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn Công tác xã hội & Phát triển cộng đồng (SDRC) hiện đang triển […]

TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP TÍCH CỰC TỈNH TRÀ VINH
TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP TÍCH CỰC TỈNH TRÀ VINH

Ngày 06-07/04/2019 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ (SDRC) phối hợp với tổ chức Saigon […]

Project “Capacity Building for Migrant Workers in Ho Chi Minh City, Vietnam”
Project “Capacity Building for Migrant Workers in Ho Chi Minh City, Vietnam”

Ho Chi Minh City People’s Committee has just approved the project “ Capacity Building for Migrant Workers in Ho Chi […]

Partners